Zwroty - Sklep fajnekrzesla.pl

PRZED WYSŁANIEM ZWROTU, PROSIMY O PRZYSŁANIE NA EMAIL: WYPEŁNIONEGO Formularza odstąpienia od umowy, SKAN PARAGONU FISKALNEGO lub numer wystawionej faktury.

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy:

7.1    Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.2    Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

7.3    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na:

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@fajnekrzesla.pl

- pisemnie na adres: AGART Agnieszka Gwałt ul. Zagłoby 10 27-400 Ostrowiec Św.

7.4    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.  

7.5    Konsument zwróci Sprzedawcy towar w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar zwrócony, co do którego nabywca nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od jego kupna, nie będzie odbierany przez sprzedającego.

7.6    Warunkiem skutecznego zwrotu jest wysłanie towaru w stanie niezmienionym tzn. zwracany produkt nie może nosić śladów używania będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Każdy element zwracanego zamówienia powinien być kompletny i starannie zapakowany. W przypadku uszkodzeń zewnętrznych opakowań (przedarć, rozerwania kartonów, zamoczenia) magazyn ma prawo odmówić przyjęcia uszkodzonego ładunku. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wykraczających poza zakres zwykłego sprawdzenia cech i funkcjonalności zamawianego przedmiotu, zgodnie z art. 34 ust. 4  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. "o prawach konsumenta" - uszkodzenie lub użycie towaru zwracanego skutkuje prawem sprzedawcy do obciążenia konsumenta kosztami za zmniejszenie wartości zwracanego produktu.

7.7    Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy:

AGART - FAJNEKRZESLA.PL
ul. Onufrego Zagłoby 10
27-400 Ostrowiec Św.

7.8    Koszty zwrotu towaru pokrywa osoba, która złożyła zamówienie. Jeżeli spełnione zostaną wszystkie warunki, cena uiszczona przez nabywcę zostanie zwrócona na podany przez przez niego rachunek bankowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru wraz z najniższymi kosztami dostawy dostępnymi w dniu zakupu przedmiotu. Zwracana suma pieniężna nie obejmuje kosztów zwrotu zamawianego towaru.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na wskazany przez konsumenta nr rachunku bankowego podany w odstąpieniu od umowy zakupu na odległość, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

7.9   Prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

7.10 Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.